FAQ med frågor och svar

Användare

Jag vill uppdatera en byggnad med samma aktör som någon tidigare lagt in, vad gör jag?

Om du behöver uppdatera i en byggnad som har samma aktör som dig men som du inte själv lagt in kan du kontakta oss via kontaktformuläret. Ange vilken aktör det gäller och vilka byggnader så kan vi ge behörighet för att ändra i samma aktörs byggnader.

Byggnader

Varför kan man inte ange exakta värden för U-värden?
För att statistik över u-värden ska kunna tas ut enklare anges u-värdena i intervall. Man på så sätt ta fram statistik för i vilket intervall byggnadens u-värden ligger. Om man önskar ange exakta värden går det bra att ange det i beskrivning av byggnaden under grunddata.

Energiprestanda

Får jag använda Svebys schablon för tappvarmvattenanvändning och var skriver jag det?
Målet är att Marknadsöversikten ska innehålla verkliga uppmätta värden och inte schablonvärden då det säger ganska lite om verkligen. Samtidigt ska man ju inte straffas om varmvattenförbrukningen är mycket hög. Då kan man använda Svebys värde men ange gärna de uppmätta värdena i den beskrivande texten om byggnaden.

Klassificering

Vad baseras klassificering av byggnad på?

Det görs två olika klassificeringar för varje byggnad. Den ena utgår från senaste BBR (BBR 22) för att beräkna energiklass, och den andra utgår från BBR vid byggår. Den energiprestanda som används är i första hand från energideklaration, annars från uppmätta värden och om det saknas används projekterade värden. Läs mer under fliken Förklaringar