Länkar

Build Up
Europeiska webbportalen för energieffektivitet i byggnader som syftar till att föra samman intressenter inom energieffektiva byggnader.
Husbanken
En norsk sida som samlar goda exempel på byggprojekt inom bland annat Energi och miljö.
Intressegrupp Passivhus
Presentation av passivhusprojekt i Sverige inom områdena förskolor, skolor, bostäder och idrottshallar.
Passivehouse datenbank
En databas över passivhus med bra geografisk sökning.
Passive House Database
Databas där du kan söka på passivhus över hela världen och registrera din byggnad.
Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY)
Presenterar sina certifierade eller verifierade byggnader.