Statistik

Här kan du se statistik över lågenergibyggnaderna som finns registrerade i LÅGAN Marknadsöversikt. Genom att klicka på de olika staplarna öppnas en ny flik med en lista över byggnaderna.

Om du vill ta fram annan statistik än den som är förvald har du möjlighet att exportera samtlig data till Excel och ta fram vilken statistik du vill. Om du vill exportera data för färre byggnader till Excel går det bra att göra på startsidan genom att filtrera och sedan exportera till Excel.I stapeldiagrammet visas byggår på x-axeln och area (Atemp) lågenergibyggnader på y-axeln. Under "gruppera data" kan du välja hur staplarna ska grupperas. Under visningsalternativ kan du välja om du vill se ackumulerad area eller area för varje byggår och för län kan du välja att se m2 per tusen invånare. Om du vill se statistik för endast utvalda län kan du välja detta under Filtrera data. Observera att om du filtrerar data och klickar på en stapel för att få en lista visas vald data för alla län.