thumb © NCC

Kaggen, Malmö

STAPELBÄDDEN 4

Malmö kommun, Skåne län

B Uppmätt
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
NCC
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
9367 m2
Byggår
2007
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Kontor
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
65 kWh/m2, år
Uppmätt
74 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,31-0,4 W/m2K

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Komfortkyla
Fjärrkyla
Komfortkyla distribution
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Publicerad och granskad
2011-05-17
Senast uppdaterad
2015-09-30