thumb © Kils kommun

Skogsgläntan, Kil

SANNERUD 1:273

Kils kommun, Värmlands län

A Uppmätt
BBR byggår
B Uppmätt
Senaste BBR
Entreprenör NCC
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
1100 m2
Byggår
2010
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Utbildning
Elvärmd
Nej
Klimatzon
2

Energiprestanda

Projekterad
55 kWh/m2, år
Uppmätt
58 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,06-0,1 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde fönster
0,91-1,0 W/m2K
U-värde mark
0,11-0,15 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Kompletterande uppvärmning
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Huvuddistribution värme
Golvvärme
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare

Marknadsaktörer

Byggherre
Kils Kommun
Publicerad och granskad
2011-04-11
Senast uppdaterad
2015-11-23