thumb Fotomontage © Månsson & Hansson arkitektbyrå i Östersund AB

Ås skolan, Krokom

ÅS-HOV 1:49

Krokoms kommun, Jämtlands län

A Projekterat
BBR byggår
A Projekterat
Senaste BBR
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
2700 m2
Byggår
2011
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Utbildning
Elvärmd
Nej
Klimatzon
1

Energiprestanda

Projekterad
55 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
A
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde fönster
1,0-1,2 W/m2K
U-värde mark
0,11-0,15 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
0,31-0,4 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Kompletterande uppvärmning
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Solfångare area
80 m2
Solfångare används till
Tappvarmvatten
Solfångare, årlig energiproduktion
65000 kWh

Marknadsaktörer

Byggherre
Krokom kommun
Publicerad och granskad
2011-03-17
Senast uppdaterad
2015-09-30