Prisma, hus A

JÄRNBROTT 134:1

Göteborgs kommun, Västra Götalands län

B Projekterat
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
En av tre punkthus. Hus A är hyresrätter. På entreplanen finns ytor för hyresvärdens lokalkontor

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
3276 m2
Byggår
2011
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
57 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,16-0,2 W/m2K
U-värde yttertak
0,11-0,15 W/m2K

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare

Marknadsaktörer

Byggherre
Göteborgs Egnahems AB
Huvudentreprenör
TUVE BYGG AB
Konstruktör
Tyréns AB
VVS-konsult
Anderson & Hultmark AB
Publicerad och granskad
2011-03-07
Senast uppdaterad
2015-06-26