Växjö Universitet och Högskola, Hus N

VÄXJÖ 12:11

Växjö kommun, Kronobergs län

B Uppmätt
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
6331 m2
Byggår
2011
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Utbildning
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
68 kWh/m2, år
Uppmätt
60 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
106361 kkr
Investeringskommentar
Produktionskostnaden (inkl kapitalkostnader, räntor mm) är 16800 kr/BTA exkl. moms.
U-värde fönster
0,91-1,0 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
0,41-0,5 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Komfortkyla
Fjärrkyla
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare

Marknadsaktörer

Byggherre
Videum AB
Publicerad och granskad
2011-04-26
Senast uppdaterad
2015-06-26