Pärllöken

PÄRLLÖKEN 1

Örebro kommun, Örebro län

A+ Projekterat
BBR byggår
A Projekterat
Senaste BBR
Bostadshus med totalt 24 lägenheter.

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
1226 m2
Byggår
2011
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
23 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
A
Energiklass (BBR vid byggår)
A+

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,21-0,3 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
1,0-1,2 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Värmepump berg/mark/sjö
Kompletterande uppvärmning
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Huvuddistribution värme
Golvvärme
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Solfångare area
60 m2
Solfångare används till
Tappvarmvatten och värme
Solfångare, årlig energiproduktion
25222 kWh
Om tekniska system
Lågtempererat golvvärmesystem. Bergvärme, solpaneler och FTX.

Marknadsaktörer

Byggherre
ÖrebroBostäder AB
Publicerad och granskad
2011-04-06
Senast uppdaterad
2015-06-26