Tessin

LINDHOLMEN 6:5

Göteborgs kommun, Västra Götalands län

B Projekterat
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
4500 m2
Byggår
1995
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Utbildning
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
64 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,16-0,2 W/m2K
U-värde yttertak
0,16-0,2 W/m2K

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Behovsstyrd

Marknadsaktörer

Byggherre
Chalmersfastigheter AB
Publicerad och granskad
2012-10-31
Senast uppdaterad
2015-06-26