thumb © Karin Adahlbert

Plusenergihuset Villa Åkarp

KARSTORP 4:227

Burlövs kommun, Skåne län

A+ Uppmätt
BBR byggår
A+ Uppmätt
Senaste BBR
Villa Åkarp är ett 1½-plan hus om 150 m². Entréen till huset är försedd med ett vindfång för att begränsa värmeläckaget. För att blockera solvärmen finns få fönster mot söder – endast tre stycken takfönster. Dessa takfönster och fönster mot väster är försedda med solskyddsbeläggning för att ytterligare reducera solvärmeinstrålning. Centralt i huset finns en trappa. Under trappan finns teknikrummet som krönts med en 2,4 meter hög ackumulatortank i ryggen av trappans avslut.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Byggår
2009
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Småhus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Uppmätt
11 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
A+
Energiklass (BBR vid byggår)
A+

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi varmvatten
11 kWh/m2, år
Uppmätt energi hushållsel
17 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
5000 kkr
U-värde yttervägg
0,06-0,1 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
1,0-1,2 W/m2K
U-värde fönster
0,71-0,8 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Kompletterande uppvärmning
Biobränsle (inkl. ved och pellets)
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Behovsstyrd
Solfångare area
18 m2
Solfångare används till
Tappvarmvatten och värme
Solfångare, årlig energiproduktion
10000 kWh
Solceller, installerad effekt
4.2 kW

Marknadsaktörer

Byggherre
Karin Adalberth och Peter Nilsson
Huvudentreprenör
Delad entreprenad
Konstruktör
Danewids Ing Byrå AB
Arkitekt
Werner Strolz
VVS-konsult
VEAB AB i Borås
Publicerad och granskad
2011-04-28
Senast uppdaterad
2015-06-26