thumb Villa Ingeborg Eek © Hans Eek

Villa Ingeborg Eek

HÖREDA-FÖRENÄS 1:26

Eksjö kommun, Jönköpings län

A Projekterat
BBR byggår
A Projekterat
Senaste BBR
Villa är ett 1,5-planshus försett med väl värmeisolerat och lufttätt klimatskal. Uppvärmning sker en vattenmantlad vedeldad kamin och solvärme. Huset är försett med FTX.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
96 m2
Byggår
2009
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Småhus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
32 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
A
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,31-0,4 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,91-1,0 W/m2K
U-värde fönster
0,71-0,8 W/m2K
U-värde mark
0,11-0,15 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Biobränsle (inkl. ved och pellets)
Kompletterande uppvärmning
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Huvuddistribution värme
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Solfångare area
5 m2
Om tekniska system
Huset har ett FTX-system med ett vattenburet värmebatteri som värms med en vattenmantlad vedeldad braskamin samt solvärme (5m2 solfångare)

Marknadsaktörer

Byggherre
Privat
Arkitekt
Arkitekt Hans Eek AB
Publicerad och granskad
2011-04-08
Senast uppdaterad
2015-06-26