Blå Jungfrun © Svenska Bostäder

Blå Jungfrun 1

BLÅ JUNGFRUN 1

Stockholms kommun, Stockholms län

A Uppmätt
BBR byggår
B Uppmätt
Senaste BBR
Fyra lamellhus, 5-6 våningar byggda med passivhusteknik. Stomme av platsgjuten betong, s.k. VST-teknik. Totalt 97 lägenheter,2-5 rok. FTX med dubbla roterande vvx, luftburen värme (22 grader C). Kompletteringseftervärme (el) i lägenheter som hyresgästerna kan styra själva vid behov. IMD av varm- och kallvatten under 2010-2014. Uppmätt varmvattenanvändning 27 m3/m2Atemp,år trots IMD.

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
11003 m2
Byggår
2010
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
42 kWh/m2, år
Uppmätt
54 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten
21 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
12 kWh/m2, år
Projekterad energi fastighetsel
9 kWh/m2, år
Projekterad energi hushållsel
23 kWh/m2, år

Uppmätt energi varmvatten
21 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
24 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
9 kWh/m2, år
Uppmätt energi hushållsel
28 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,81-0,9 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K
U-värde mark
0,11-0,15 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Kompletterande uppvärmning
Direktverkande el (inkl. värmebatteri)
Huvuddistribution värme
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Om tekniska system
Förvärmd tilluft, ca 22 grader. FTX, roterande värmeväxlare. Tilluft värms vid behov med fjärrvärme. Utöver tempererad tilluft finns i varje lägenhet elradiatorer som hyresgästen själv styr. Allmänna utrymmen värms med fjärrvärme via ett vattenburet radiatorsystem. Individuell mätning och debitering av varm- och kallvatten under 2010-2014. El till eftervärmare ingår som schablon i hyran men debiteras via hyresgästens elräkning.
Publicerad och granskad
2011-04-11
Senast uppdaterad
2015-08-17