Brogården Etapp 2 - hus H

BROGÅRDEN 11

Alingsås kommun, Västra Götalands län

A Projekterat
BBR byggår
B Projekterat
Senaste BBR
Flerbostadshus från miljonprogrammet ombyggt till nära passivhusstandard genom förbättrad isolering och täthet, samt byte från F-ventilation till central FTX-ventilation med ett ventilationsaggregat per byggnad. I Brogården etapp 2 ingår 8 huskroppar som renoveras i etapper. De sista huskropparna kommer vara färdigrenoverade under 2013. Energidata och areor som redovisas gäller för ett av husen.

Grunddata

 
Ombyggnation
Atemp
1912 m2
Ombyggnadsår
2013
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Uppmätt före ombyggnation
177 kWh/m2, år
Projekterad
42 kWh/m2, år
Energibesparing
76 %
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Före ombyggnation
Uppmätt energi hushållsel
17 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,11-0,15 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,81-0,9 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Om tekniska system
Centralt ventilationsaggregat i varje byggnad. Värme (fjärrvärme) i tilluften dels centralt vid ventilationsaggregat samt via fjärrvärmebatterier i varje lägenhet. Extra värmeslinga i kök i utsatta lägenheter.

Marknadsaktörer

Arkitekt
Creacon AB
VVS-konsult
Anderson & Hultmark AB
Publicerad och granskad
2013-01-03
Senast uppdaterad
2015-06-25