Bjurslätts äldreboende

KVILLEBÄCKEN 43:2

Göteborgs kommun, Västra Götalands län

A Projekterat
BBR byggår
B Projekterat
Senaste BBR
Äldreboende i stadsdelen Lundby i Göteborg innehållande100 lägenheter samt gemensamhetsytor inklusive tillagningskök.

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
8033 m2
Byggår
2012
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
44 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,16-0,2 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
1,0-1,2 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Behovsstyrd

Marknadsaktörer

Byggherre
Lokalförvaltningen i Göteborg
Publicerad och granskad
2011-12-14
Senast uppdaterad
2015-06-25