thumb OneTonneLife © OneTonneLife

One Tonne Life

KNÄCKEPILEN 5

Stockholms kommun, Stockholms län

B Projekterat
BBR byggår
B Projekterat
Senaste BBR
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
155 m2
Byggår
2011
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Småhus
Elvärmd
Ja
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
34 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde fönster
0,71-0,8 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Kompletterande uppvärmning
Direktverkande el (inkl. värmebatteri)
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Om tekniska system
Läs mer om byggnaden på www.onetonnelife.se

Marknadsaktörer

Byggherre
Derome Hus
Huvudentreprenör
NBAB Bygg
Arkitekt
Wingårdhs Arkitektkontor
VVS-konsult
Nösjö Teknikprojektering
Publicerad och granskad
2011-04-14
Senast uppdaterad
2015-06-26