Prästgårdsängens förskola

MÅ 1:3

Kungsbacka kommun, Hallands län

A Projekterat
BBR byggår
B Projekterat
Senaste BBR

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
950 m2
Byggår
2008
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Utbildning
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
50 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Tekniska system

Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Solfångare, årlig energiproduktion
9500 kWh
Solceller, installerad effekt
32 kW
Solceller, årlig energiproduktion
32000 kWh
Om tekniska system
Uppvärmning sol/biobränsle. Solfångare ger 10W/m2 och 220 m2 solceller ger 32000kWh/år.

Marknadsaktörer

Byggherre
Eksta Bostads AB
Arkitekt
VSB
VVS-konsult
Anderson & Hultmark AB
Publicerad och granskad
2011-04-26
Senast uppdaterad
2017-07-07