thumb Taubeskolan © FO Persson

Taubeskolan

SANNEGÅRDEN 78:1

Göteborgs kommun, Västra Götalands län

A Projekterat
BBR byggår
B Projekterat
Senaste BBR
Taubeskolan - belägen på Norra Älvstranden i Göteborg - består av fem byggnader som länkas samman i en V-form, som tillsammans med en trädbevuxen backe inramar skolgården. Mittbyggnaden accentueras av en cylinder som reser sig ur taket och innehåller gemensamma lokaler i tre våningar. Östra skänkeln består av två trevåningsbyggnad som inrymmer åk F-5 samt förskola. Norra skänkel består av en trevåningsbyggnad för åk 6-9 samt en gymnastikhall. Släta fasader av slammat tegel i varma gulröda kulörer och alla byggnader förutom mittdelen har sedumtak.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
5460 m2
Byggår
2012
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Utbildning
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
45 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Tids- och behovsstyrd

Marknadsaktörer

Byggherre
Lokalförvaltningen i Göteborg
Publicerad och granskad
2011-04-26
Senast uppdaterad
2015-06-26