Stadsskogens förskola

ÄDELLÖVSKOGEN 1

Alingsås kommun, Västra Götalands län

A Projekterat
BBR byggår
A Projekterat
Senaste BBR
Förskola för ca 100 barn i passivhusteknik

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
892 m2
Byggår
2008
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Utbildning
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
42 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
A
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,06-0,1 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K
U-värde mark
0,11-0,15 W/m2K

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare

Marknadsaktörer

Byggherre
Fabs AB
VVS-konsult
ÅF Consult
Publicerad och granskad
2013-12-12
Senast uppdaterad
2015-06-26