thumb Gårdssidan av Getholmen 1 kring entré 34 © Fastighets AB Brostaden

Getholmen 1

GETHOLMEN 1

Stockholms kommun, Stockholms län

B Uppmätt
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Fastigheten ligger vid södra delen av Skärholmens Centrum. Byggnaden är uppförd 1975 och 1985. Den består av tre sammanbyggda huskroppar, varav en kontorsdel, en industridel och en del med lokaler för både kontor och industri. Varje huskropp har sin egen entré. Därutöver finns en källare med garage och teknikutrymmen. Fasaden är klädd med grön profilplåt.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Ombyggnation
Atemp
7620 m2
Ombyggnadsår
2009
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Kontor
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Uppmätt före ombyggnation
201 kWh/m2, år
Projekterad
89 kWh/m2, år
Uppmätt efter ombyggnation
85 kWh/m2, år
Energibesparing
58 %
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Före ombyggnation
Uppmätt energi fastighetsel
72 kWh/m2, år
Uppmätt energi verksamhetsel
67 kWh/m2, år
Uppmätt energi komfortkyla
23 kWh/m2, år

Efter ombyggnation
Projekterad energi verksamhetsel
44 kWh/m2, år
Projekterad energi komfortkyla
10 kWh/m2, år

Uppmätt energi fastighetsel
23 kWh/m2, år
Uppmätt energi verksamhetsel
41 kWh/m2, år
Uppmätt energi komfortkyla
9 kWh/m2, år

Hygieniskt uteluftflöde
1.00 l/s, m2

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
3920 kkr

Energi eller miljöklassning
EU Green Building: > 25 % besparing jämfört med energiprestanda före ombyggnad

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Komfortkyla
Fjärrkyla
Komfortkyla distribution
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Tidsstyrd
Om tekniska system
Byggnaden försörjs med fjärrvärme, fjärrkyla och 400 V elektricitet. Luftbehandlingssystemet har kyla och konstanta luftflöden med tidsstyrning. De ekonomiskt motiverade energieffektiviseringsåtgärderna var sju stycken: Byte av fönster; Tilläggsisolering av tak; Förbättrat ventilationssystem; Ny fastighetsbelysning; Reducerad baslast - värme; Införande av nattkyla i ventilationssystemet; Kvalitetssäkring. Byggnaden har ett centralt styr- och övervakningssystem.

Marknadsaktörer

Byggherre
Fastighets AB Brostaden / Castellum AB
Konstruktör
AB Svenskt Klimatneutralt Boende
Arkitekt
A-sidan arkitekter
VVS-konsult
ATON Konsult AB
Publicerad och granskad
2013-01-14
Senast uppdaterad
2015-06-25