Kanndalen

ÖCKERÖ 2:623

Öckerö kommun, Västra Götalands län

A Projekterat
BBR byggår
B Projekterat
Senaste BBR
Renoverad 70-tals villa. Exempel på åtgärder: Ny dränering runt huset, Tilläggsisolering av platta på mark ovanifrån i suterrängdelen, 100 mm, Utvändig tilläggsisolering av fasad, 150 mm, Takkonstruktionen höjs och tilläggsisoleras ca 290 mm, Tilläggsisolering av krypgrund under vinkelbyggnad 160 mm, Lufttätning, Nya energieffektiva fönster och dörrar, Ventilation, värmeåtervinning: FTX-system, Solpanel med ackumulatortank för varmvatten.

Grunddata

 
Ombyggnation
Atemp
192 m2
Ombyggnadsår
2009
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Småhus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
45 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Byggnad och innemiljö

U-värde yttertak
0,11-0,15 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Kompletterande uppvärmning
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Huvuddistribution värme
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Solfångare area
6 m2
Solfångare används till
Tappvarmvatten och värme
Solfångare, årlig energiproduktion
3000 kWh

Marknadsaktörer

Byggherre
Energieffektiva Hus AB
Publicerad och granskad
2012-11-28
Senast uppdaterad
2016-09-01