Prisman 7, LSS-boende

PRISMAN 7

Helsingborgs kommun, Skåne län

A Uppmätt
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
LSS-boende i två plan med vardera 6 lägenheter per plan. Varje lägenhet är 41 m2.

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
1084 m2
Byggår
2011
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
41 kWh/m2, år
Uppmätt
51 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K
U-värde mark
0,16-0,2 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Kompletterande uppvärmning
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Solfångare används till
Tappvarmvatten och värme

Marknadsaktörer

Byggherre
Helsingborgs Stad, fastighetsförvaltningen
Huvudentreprenör
Byggmästar'n i Skåne AB
Konstruktör
Conbytec AB
Arkitekt
Horisont Arkitekter AB
Publicerad och granskad
2011-10-31
Senast uppdaterad
2015-08-12