Prästegårdsängens Förskola

MÅ 1:3

Kungsbacka kommun, Hallands län

A Uppmätt
BBR byggår
B Uppmätt
Senaste BBR

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
950 m2
Byggår
2008
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Utbildning
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Uppmätt
45 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Byggnad och innemiljö

Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Kompletterande uppvärmning
Biobränsle (inkl. ved och pellets)
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare

Marknadsaktörer

Byggherre
Eksta Bostads AB
Konstruktör
TE AB Sätila Bygg
Arkitekt
VSB
VVS-konsult
Anderson & Hultmark AB
Publicerad och granskad
2011-12-13
Senast uppdaterad
2015-06-26