Kv Apelsinen

saknas

Kungsbacka kommun, Hallands län

A Projekterat
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Nybyggnation av 21 lägenheter fördelade på tre huskroppar.

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
406 m2
Byggår
2012
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
47 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
0,31-0,4 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare

Marknadsaktörer

Byggherre
Eksta Bostads AB
VVS-konsult
Anderson & Hultmark AB
Publicerad och granskad
2011-12-13
Senast uppdaterad
2015-06-26