Kvarteret Kullen

RUNDVIK 17:4

Nordmalings kommun, Västerbottens län

A Projekterat
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Byggnaden är uppförd i två hela våningsplan och innehåller 12 lgh.Huset har ett sadeltak med papptäckning och utvändigt en fasadskiva av laminat. Huset är byggt med MFB – system. Ett byggsystem utvecklat av Byggma -group. i Nordmaling. Projektet har byggts och utvecklats i ett samarbete med flera olika aktörer och är det första i sitt slag. Projektsamarbetet går under namnet MIKS. BTA 1145 kvm.

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
959 m2
Byggår
2010
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
1

Energiprestanda

Projekterad
69 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
14000 kkr
Investeringskommentar
Totalkostnad byggnad exkl. moms
U-medelvärde
0,21-0,30 W/m2K
U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,91-1,0 W/m2K
U-värde fönster
1,0-1,2 W/m2K
U-värde mark
0,11-0,15 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
0,51-0,6 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
0,61-0,7 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Golvvärme
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Om tekniska system
Kv. Kullen är fjärrvärmeanslutet med vattenburet golvvärmesystem på bottenvåning och traditionella radiatorer på andra våningen. Från- och tilluftsventilation med separata luftväxlningsaggregat i varje lägenhet. Lägenheterna hyrs ut med varmhyra och hushållselen och elen för ventialtion debiteras separat.

Marknadsaktörer

Byggherre
Normalingshus AB
Huvudentreprenör
OF Bygg KB
Konstruktör
Masonite Beams AB
Arkitekt
QPG
VVS-konsult
Bjerking AB
Publicerad och granskad
2012-10-02
Senast uppdaterad
2015-06-26