Öresund Green

VON CONOW 54

Malmö kommun, Skåne län

A Projekterat
BBR byggår
B Projekterat
Senaste BBR
Öresund Green är ett nytt huskoncept som bygger på byggtekniken med Skånelängor, med skillnad att Öresund Green byggs enligt passivhusstandard. Öresund Greenprojektet ska klara 20 % bättre än de svenska kraven för passivhus. Ett provhus är byggt, det består av en och en halv våning och är 149 m2 stort. I huset har man installerat bland annat värmeväxlare, solfångare och lufttäta väggar för att nå sitt miljömål.

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
149 m2
Byggår
2011
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Småhus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
37 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,06-0,1 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Publicerad och granskad
2013-12-12
Senast uppdaterad
2015-06-26