Gimoborg Gröngård

-

Umeå kommun, Västerbottens län

A Projekterat
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Gimoborg Gröngård i Umeå består av två lågenergihus med sammantaget 24 bostäder. Byggnaderna har extra tjock isolering för att minimera energiförluster. Värmen till husen kommer från ett vattenburet system med lokalt producerad fjärrvärme. Man har även installerat varmvattenmätare och elmätare i varje bostadsrätt för att underlätta för de boende att ha koll på sin egen förbrukning.

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
2248 m2
Byggår
2011
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
1

Energiprestanda

Projekterad
65 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
30000 kkr
U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
1,0-1,2 W/m2K
U-värde fönster
1,0-1,2 W/m2K
U-värde mark
0,11-0,15 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
0,31-0,4 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare

Marknadsaktörer

Byggherre
Brf Gimoborg Gröngård
Konstruktör
Tyréns AB
VVS-konsult
Grahns VVS
Publicerad och granskad
2012-10-31
Senast uppdaterad
2015-08-03