Holmfrid lågenergi

SVARTBÄCKEN 1:6

Uppsala kommun, Uppsala län

B Uppmätt
BBR byggår
B Uppmätt
Senaste BBR
Ett vinkelhus med 18 lägenheter mellan 50-76kvm. Byggnaden delar fastighet med ett Leche-hus. Fasaden blir putsad. Tekniker som används för att komma ner i energiförbrukning är: solfångare, 4-glasfönster, utfackningsväggar av stålreglar som lösullas, solavskärmning, FTX och nogrann orientering av byggnaden

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
1030 m2
Byggår
2013
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
51 kWh/m2, år
Uppmätt
48 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
35700 kkr
Merkostnad
5-8 %
U-medelvärde
0,21-0,30 W/m2K
U-värde yttervägg
0,06-0,1 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,81-0,9 W/m2K
U-värde fönster
0,71-0,8 W/m2K
U-värde mark
0,16-0,2 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Kompletterande uppvärmning
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Tidsstyrd
Solfångare area
60 m2
Solfångare används till
Tappvarmvatten och värme
Solfångare, årlig energiproduktion
14000 kWh

Marknadsaktörer

Huvudentreprenör
JM AB
Konstruktör
Ramböll
Arkitekt
Werket Arkitekter
VVS-konsult
Ramböll
Publicerad och granskad
2012-10-31
Senast uppdaterad
2019-12-06