Pennfäktaren 11

PENNFÄKTAREN 11

Stockholms kommun, Stockholms län

B Projekterat
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Byggnaden uppfördes av Byggnadsstyrelsen och togs i bruk 1977 som kontorslokaler åt SJ och Polisen. Byggnaden inrymmer kontor i sju plan, fem restauranger i bottenvåningen och garage i källaren.

Grunddata

 
Ombyggnation
Atemp
12600 m2
Ombyggnadsår
2012
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Kontor
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Uppmätt före ombyggnation
329 kWh/m2, år
Projekterad
109 kWh/m2, år
Energibesparing
67 %
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Hygieniskt uteluftflöde
1.00 l/s, m2

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
4350 kkr
Investeringskommentar
Kostnad från BELOK kortrapport.

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Komfortkyla
Fjärrkyla

Marknadsaktörer

Huvudentreprenör
Allmänna VVS Byrån AB
Publicerad och granskad
2012-11-28
Senast uppdaterad
2015-06-26