Artisten

LORENSBERG 24:3

Göteborgs kommun, Västra Götalands län

A Projekterat
BBR byggår
B Projekterat
Senaste BBR
Fastigheten är centralt belägen mellan Götaplatsen och Renströmsparken i Göteborg. Den äldre delen av byggnaden var ursprungligen ett flickläroverk och uppfördes 1935. 1992 genomfördes en omfattande om- och tillbyggnad för Göteborgs Universitets musik- och teaterutbildning. Byggnaden består av fyra hus som är sammanbyggda runt en innergård. Byggnaden ingår i bevarandeprogram för Göteborg, vilket ställer krav på särskild hänsyn vid ändringar av byggnaden.

Grunddata

 
Ombyggnation
Atemp
17764 m2
Ombyggnadsår
2012
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Utbildning
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Uppmätt före ombyggnation
148 kWh/m2, år
Projekterad
72 kWh/m2, år
Energibesparing
51 %
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Före ombyggnation
Uppmätt energi varmvatten
2 kWh/m2, år

Hygieniskt uteluftflöde
1.00 l/s, m2

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
4517 kkr
Investeringskommentar
Kostnad från BELOK kortrapport.

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme

Marknadsaktörer

Byggherre
Akademiska Hus AB
Publicerad och granskad
2012-10-31
Senast uppdaterad
2015-06-25