Hällekis Idrottshall, Paroc Sport

HÖNSÄTER 4:1

Götene kommun, Västra Götalands län

A Projekterat
BBR byggår
A Projekterat
Senaste BBR
Byggnaden blir till ytan en "halv-hall" med möjlighet till framtida utbyggnad till fullmått. Den uppvärmda golvarean blir totalt 760 kvadratmeter. Hallen byggs med ett mycket välisolerat och tätt klimatskal. Energianvändningen har varit en viktig komponent i valet av systemlösningar för ventilation, belysning och vattenanvändningen. Den senare blir förstås en relativt sett mycket viktig post i en lokaltyp som denna. Sammantaget beräknas hallen använda 28 kWh / kvm för fastighetsenergi (främst uppvärmning + ventilation) samt 36 kWh / kvm för verksamhetsenergi (främst varmvatten och belysning).

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
760 m2
Byggår
2013
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Idrottsanläggning
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
28 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
A
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi verksamhetsel
34 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
13000 kkr
Merkostnad
5-8 %
U-medelvärde
0,10-0,20 W/m2K
U-värde yttervägg
0,06-0,1 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde mark
0,11-0,15 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Tids- och behovsstyrd
Om tekniska system
Hallen värms med fjärrvärme. Värmen distribueras med luften i halldelen och med golvvärme i omklädningsrum samt en mindre radiatorkrets för övriga utrymmen. Ventilation och belysning behovsstyrs till stor del med närvarogivare. Duschar av lågflödesmodell och med touchknappar/sensorer. Någon aktiv kyla installeras ej utan man förlitar sig på nattkyla i kombination med det välisolerade klimatskalet. Hela anläggningen kopplas upp mot kommunens övergripande styrsystem.

Marknadsaktörer

Huvudentreprenör
Din Byggare AB
Konstruktör
VBK
VVS-konsult
Anderson & Hultmark AB
Publicerad och granskad
2013-01-04
Senast uppdaterad
2015-06-25