thumb © AB Väsbyhem

Sigma

VILUNDA 28:28

Upplands Väsby kommun, Stockholms län

C Projekterat
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Sigma består av 333 st hyresrätter. Huvudentreprenör NCC. Husen har inte renoverats sedan de byggdes men nu byts bland annat el-, luft och rörinstallationer. Även ytskikt och snickerier byts. Lägenheterna handikappanpassas i olika omfattning, ibland även med hiss, och de renoverade lägenheterna motsvarar i princip nyproduktionsstandard. Ombyggnationen innebär bl.a. följande åtgärder - Tilläggsisolering fasader - Tilläggsisolering tak - Nya fönster - Nya dörrar - Nytt ventilationssystem med FTX - Spiskåpor installerade - Ny värmeundercentral med nytt styrsystem - Individuell mätning och debitering av varmvatten.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Ombyggnation
Atemp
33524 m2
Ombyggnadsår
2013
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Uppmätt före ombyggnation
180 kWh/m2, år
Projekterad
75 kWh/m2, år
Energibesparing
58 %
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
C

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,16-0,2 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare

Marknadsaktörer

Byggherre
AB Väsbyhem
Publicerad och granskad
2012-12-04
Senast uppdaterad
2016-02-23