thumb © Pia Hedenskog

Järva - Trondheimsgatan 30-32 Husby

Trondheim 4, del av

Stockholms kommun, Stockholms län

C Uppmätt
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
5-6 vånings loftgångshus i Husby. Totalombyggnad och ny byggnad, 30A. Stambyte samt byte av värmesystem. FTX. Tilläggsisolering 100/50 mm Byte till treglasfönster och nya loftgångsdörrar. Tids- och närvarostyrd belysning allmänna utrymmen Helrenoverade lägenheter vad gäller ytskikt, vitvaror, kök Snålspolande vattenarmaturer
Hämta som PDF

Grunddata

 
Ombyggnation
Atemp
5631 m2
Ombyggnadsår
2011
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Uppmätt före ombyggnation
204 kWh/m2, år
Projekterad
75 kWh/m2, år
Uppmätt efter ombyggnation
98 kWh/m2, år
Energibesparing
52 %
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
C

Uppdelad energianvändning

Före ombyggnation
Uppmätt energi varmvatten
71 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
124 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
9 kWh/m2, år

Efter ombyggnation
Projekterad energi varmvatten
25 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
35 kWh/m2, år
Projekterad energi fastighetsel
15 kWh/m2, år

Uppmätt energi varmvatten
25 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
57 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
16 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Energi eller miljöklassning
Miljöbyggnad Silver

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Solceller, installerad effekt
20.6 kW
Solceller, årlig energiproduktion
20000 kWh
Om tekniska system
Varmvattenanvändning redovisad enligt Sveby. Verklig användning 50 kWh/m2Atemp,år.,
Publicerad och granskad
2015-08-18
Senast uppdaterad
2015-08-18