Kv. Apelsinen

APELSINEN 1

Kungsbacka kommun, Hallands län

B Projekterat
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Tre våningar högt lamellhus i vinkelbyggnad med elva trapphus. Källare delvis i suterrängplan och delvis under mark. Energieffektiviseringen omfattar installation av FTX-aggregat, nya lägenhetsdörrar, nya vitvaror (A+), inglasning av balkonger, nya fönster och balkongdörrar, ny LED-belysning invändigt och utvändigt, nya trapphusentréer ("energislussar") och individuell mätning och debitering av varm- och kallvatten.

Grunddata

 
Ombyggnation
Atemp
9043 m2
Ombyggnadsår
2013
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Uppmätt före ombyggnation
96 kWh/m2, år
Projekterad
65 kWh/m2, år
Energibesparing
32 %
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Före ombyggnation
Uppmätt energi fastighetsel
7 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,31-0,4 W/m2K
U-värde yttertak
0,16-0,2 W/m2K
U-värde fönster
1,0-1,2 W/m2K

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Kompletterande uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Om tekniska system
Före ombyggnad distribueras värme i både ett- och tvårörssystem med radiatorer. Ombyggnaden inkluderar byte till tvårörssystem, nya injusteringsventiler och nya termostater på alla radiatorer.

Marknadsaktörer

Byggherre
Eksta Bostads AB
VVS-konsult
Anderson & Hultmark AB
Publicerad och granskad
2012-12-04
Senast uppdaterad
2015-06-26