Kv. Apelsinen

APELSINEN 1

Kungsbacka kommun, Hallands län

B Projekterat
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Tre våningar högt lamellhus i vinkelbyggnad med elva trapphus. Källare delvis i suterrängplan och delvis under mark. Energieffektiviseringen omfattar installation av FTX-aggregat, nya lägenhetsdörrar, nya vitvaror (A+), inglasning av balkonger, nya fönster och balkongdörrar, ny LED-belysning invändigt och utvändigt, nya trapphusentréer ("energislussar") och individuell mätning och debitering av varm- och kallvatten.

Grunddata

 
Ombyggnation
Atemp
9043 m2
Ombyggnadsår
2013
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Uppmätt före ombyggnation
96 kWh/m2, år
Projekterad
65 kWh/m2, år
Energibesparing
32 %
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Före ombyggnation
Uppmätt energi fastighetsel
7 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,31-0,4 W/m2K
U-värde yttertak
0,16-0,2 W/m2K
U-värde fönster
1,0-1,2 W/m2K

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Kompletterande uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Om tekniska system
Före ombyggnad distribueras värme i både ett- och tvårörssystem med radiatorer. Ombyggnaden inkluderar byte till tvårörssystem, nya injusteringsventiler och nya termostater på alla radiatorer.

Marknadsaktörer

Byggherre
Eksta Bostads AB
Huvudentreprenör
AB Sätila Bygg
Konstruktör
WSP
Arkitekt
Liljewalls Arkitekter
VVS-konsult
Anderson & Hultmark AB
Publicerad och granskad
2012-12-04
Senast uppdaterad
2015-06-26