thumb Gärdebyplan 8-26 före ombyggnad © Miljöförvaltningen i Stockholm

Järva - Gärdebyplan 8-28

KVARNSEGLET 2

Stockholms kommun, Stockholms län

B Uppmätt
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Sju utvalda bostadshus från miljonprogrammet i Husby, Akalla och Rinkeby kommer att samtidigt som de renoveras åtgärdas för att bli mer energieffektiva. Efter renovering ska den specifika energianvändningen i snitt bli 88 kWh/m2, år Åtgärderna för energieffektivisering ska bland annat leda till halverad energiförbrukning, minskad användning av hushållsel med 10 procent i de sju renoverade husen och minskad energianvändning på byggarbetsplatsen med 30 procent.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Ombyggnation
Atemp
7794 m2
Ombyggnadsår
2012
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Uppmätt före ombyggnation
145 kWh/m2, år
Projekterad
76 kWh/m2, år
Uppmätt efter ombyggnation
62 kWh/m2, år
Energibesparing
57 %
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Före ombyggnation
Uppmätt energi varmvatten
51 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
88 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
6 kWh/m2, år

Efter ombyggnation
Projekterad energi varmvatten
25 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
36 kWh/m2, år
Projekterad energi fastighetsel
15 kWh/m2, år

Uppmätt energi varmvatten
25 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
23 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
14 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
140000 kkr
Merkostnad
13-16 %
U-värde ytterdörr
0,91-1,0 W/m2K
U-värde fönster
1,0-1,2 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
0,51-0,6 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
0,51-0,6 l/m2s vid 50 Pa

Energi eller miljöklassning
Miljöbyggnad Brons

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Solceller, installerad effekt
60 kW
Solceller, årlig energiproduktion
60000 kWh
Om tekniska system
Varmvattenanvändning angiven enligt Sveby-schablon. Verklig användning är 39 kWh/m2Atemp,år. FTX-ventilation
Publicerad och granskad
2012-11-28
Senast uppdaterad
2015-08-19