thumb Maratonvägen © Halmstads Fastighets AB

Maratonvägen, Etapp 1

HÄSTEN 1

Halmstads kommun, Hallands län

C Uppmätt
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Renoveringen innebär bl.a. byte av fönster, fönsterdörrar och tilläggsisolering av lätta fönsterbröstningar generellt. Helt nytt yttertak med ny isolering och nya centrala frånluftssystem. Frånluftsvärmepumpar återvinner värme ur frånluften i 5 av de 10 husen och är anslutna till 3 av de 7 undercentralerna. Före renovering levererades all fjärrvärme från en undercentral via hetvattenkulvertar.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Ombyggnation
Atemp
24642 m2
Ombyggnadsår
2010
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Uppmätt före ombyggnation
140 kWh/m2, år
Uppmätt efter ombyggnation
89 kWh/m2, år
Energibesparing
36 %
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
C

Uppdelad energianvändning

Före ombyggnation
Uppmätt energi fastighetsel
9 kWh/m2, år

Efter ombyggnation
Uppmätt energi fastighetsel
8 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
88334 kkr
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
0,51-0,6 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Kompletterande uppvärmning
Frånluftsvärmepump
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Frånluft med återvinning
Ventilationsstyrning
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Om tekniska system
Efter renovering levereras fjärrvärme till 7 st undercentraler i området som i sin tur betjänar vardera 3 huskroppar. Nya centrala frånluftssystem med frånluftsvärmepumpar återvinner värme ur frånluften i 5 av de 10 husen.

Marknadsaktörer

Byggherre
Halmstads Fastighets AB
Konstruktör
Ramböll
Arkitekt
Krook & Tjäder
VVS-konsult
Dagsgårds VVS-konsulter
Publicerad och granskad
2012-11-28
Senast uppdaterad
2015-06-26