thumb

Skogsgläntans förskola, Danderyd

saknas

Danderyds kommun, Stockholms län

A Uppmätt
BBR byggår
A Uppmätt
Senaste BBR
Projektet omfattar nybyggnad av en förskola i passivhusutformning. Uppvärmning och tappvarmvattenberedning sker med bergvärmepump. Förskolan ska byggas inom ramen för de svenska passivhuskriterierna upprättade av FEBY. Entreprenör NCC.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
907 m2
Byggår
2013
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Utbildning
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
30 kWh/m2, år
Uppmätt
21 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
A
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,11-0,15 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde fönster
0,61-0,7 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Värmepump berg/mark/sjö
Huvuddistribution värme
Golvvärme
Komfortkyla
Frikyla
Komfortkyla distribution
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Publicerad och granskad
2013-12-12
Senast uppdaterad
2015-11-23