thumb Kabro Borås © Kabona

Kabro

OSDAL 3:8

Borås kommun, Västra Götalands län

A Uppmätt
BBR byggår
A Uppmätt
Senaste BBR
Kabona har tillsammans med RO Gruppen byggt kontorsbyggnaden Kabro, byggnaden används som exempel för att det är möjligt att nå extremt låg energiförbrukning utan avkall på inomhusklimatet. Energibehovet är extremt lågt – 20 kWh/kvm/år. Jämfört med Boverkets krav på 55 kWh/kvm/år och kravet för Greenbuilding på 41 kWh/kvm/år. Med hjälpa av ecopilot styrs Rumstemperatur, luftfuktighet och koldiaoxidhalt mäts för att optimera inomhusklimatet.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
3000 m2
Byggår
2013
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Kontor
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
22 kWh/m2, år
Uppmätt
22 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
A
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi fastighetsel
10 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Merkostnad
0-4 %
U-värde fönster
0,61-0,7 W/m2K

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Värmepump berg/mark/sjö
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Komfortkyla
Frikyla
Komfortkyla distribution
Luft
Ventilation
Frånluft med återvinning
Ventilationsstyrning
Tids- och behovsstyrd
Publicerad och granskad
2013-12-12
Senast uppdaterad
2015-06-26