Vallda Heberg, Seniorboende

HEBERG 3:13

Kungsbacka kommun, Hallands län

B Uppmätt
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
I passivhusområdet Vallda Heberg finns 16 stycken enplans radhus som certifierats enligt svensk passivhusstandard FEBY12. NCC huvudentreprenör. Husen har extra välisolerade väggar, golv och fönster och ett ventilationssystem med mycket effektiv värmeåtervinning. Samtliga byggnader i området är passivhus som får värme från solfångare och från en närvärmeanläggning driven av biobränsle. Målsättningen är att 40 procent av energibehovet till uppvärmning och tappvarmvatten ska tillgodoses med solenergi.

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
1659 m2
Byggår
2012
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
59 kWh/m2, år
Uppmätt
77 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi fastighetsel
5 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,06-0,1 W/m2K
U-värde yttertak
<0,05 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,61-0,7 W/m2K
U-värde fönster
0,71-0,8 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig

Marknadsaktörer

Byggherre
Eksta Bostads AB
Arkitekt
Mats Abrahamsson Arkitektkontor AB
Publicerad och granskad
2014-12-11
Senast uppdaterad
2016-05-03