Lagersberg

LAGERSBERG 2:3

Eskilstuna kommun, Södermanlands län

C Projekterat
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Rot renovering och energieffektivisering med mål att halvera energianvändningen från 180 kWh/m2 och år ner till 90 kWh/m2 och år. Energieffektiviseringen gör med tilläggsisolering av fasad (50mm), fönsterbyte, byte av utfackningsparti i kök mot balkong, installation av FTX ventilation, tilläggsisolering av vind, installation av individuell varmvattenmätning. Projektet omfattar totalt ca 430lgh, varav hälften nu är genomförda och Kfast håller nu på att utreda och ytterliggare effektivisera åtgärdspaketet och tanken är att komma i gång i gen hösten 2014 med de resterande ca 200 lgh.

Grunddata

 
Ombyggnation
Atemp
50000 m2
Ombyggnadsår
2013
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Uppmätt före ombyggnation
180 kWh/m2, år
Projekterad
90 kWh/m2, år
Energibesparing
50 %
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
C

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
250000 kkr
Publicerad och granskad
2018-05-16
Senast uppdaterad
2018-05-16