Kroken

KROKEN 1

Borlänge kommun, Dalarnas län

B Uppmätt
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
I Kvarteret Kroken har energikraven utformats med LCC-analyser som beslutsunderlag vilket resultarat i en byggnad med lågt energibehov.

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
6678 m2
Byggår
2009
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Annan
Elvärmd
Nej
Klimatzon
2

Energiprestanda

Uppmätt
70 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Komfortkyla
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Komfortkyla distribution
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Om tekniska system
Fjärrvärme Till- och frånluftsventilation med roterande värmeväxlare, separata ventilationsaggregat för kontor, resp. industridel. Kontorsaggregat med integrerad kyla, direktexpanderande (DX)

Marknadsaktörer

Byggherre
Fastighets AB Hushagen
Huvudentreprenör
ByggPartner i Dalarna AB
Publicerad och granskad
2014-03-24
Senast uppdaterad
2015-06-26