Villa Merone

SKILLEBY 4:91

Södertälje kommun, Stockholms län

B Uppmätt
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Vinkelvilla på 173kvm

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
173 m2
Byggår
2011
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Småhus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
37 kWh/m2, år
Uppmätt
82 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi fastighetsel
45 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
3700 kkr
Merkostnad
0-4 %
U-värde yttervägg
0,06-0,1 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,81-0,9 W/m2K
U-värde fönster
0,71-0,8 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Direktverkande el (inkl. värmebatteri)
Kompletterande uppvärmning
Biobränsle (inkl. ved och pellets)
Huvuddistribution värme
Golvvärme
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Solfångare area
7.2 m2
Solfångare används till
Tappvarmvatten och värme
Solfångare, årlig energiproduktion
4300 kWh

Marknadsaktörer

Huvudentreprenör
Sjöberg & Thermé AB Passiv och lågenergihus
Konstruktör
Christer Qwarnström
VVS-konsult
Seth o Son
Publicerad och granskad
2014-05-08
Senast uppdaterad
2015-06-26