Villa DeVit

ÄLTA 9:117

Nacka kommun, Stockholms län

B Uppmätt
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
240 m2
Byggår
2011
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Småhus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
41 kWh/m2, år
Uppmätt
58 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
7000 kkr
Merkostnad
5-8 %
U-värde yttervägg
0,06-0,1 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,71-0,8 W/m2K
U-värde fönster
0,71-0,8 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Värmepump berg/mark/sjö
Kompletterande uppvärmning
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Huvuddistribution värme
Golvvärme
Komfortkyla
Frikyla
Komfortkyla distribution
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Solfångare area
7.2 m2
Solfångare används till
Tappvarmvatten och värme
Solfångare, årlig energiproduktion
4300 kWh
Om tekniska system
solfångare jordvärmepump vattenmantlad kamin Ftx Vattenbatteri Värmeåtervinning på avloppsvattnet

Marknadsaktörer

Huvudentreprenör
Sjöberg & Thermé AB Passiv och lågenergihus
Konstruktör
Christer Qwarnström
Arkitekt
Sjöberg & Thermé
VVS-konsult
Seth o Son
Publicerad och granskad
2014-05-08
Senast uppdaterad
2015-06-26