Äppelgårdens förskola

NÖDINGE-STOMMEN 1:124

Ale kommun, Västra Götalands län

A Uppmätt
BBR byggår
B Uppmätt
Senaste BBR

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
1138 m2
Byggår
2011
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Utbildning
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Uppmätt
39 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Kompletterande uppvärmning
Direktverkande el (inkl. värmebatteri)
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Tids- och behovsstyrd
Solceller, installerad effekt
25 kW
Om tekniska system
Uppvärmning: Fjärrvärme Stry och regler: Siemens DESIGO Ventilation: FTX system, VAV
Publicerad och granskad
2015-02-27
Senast uppdaterad
2015-06-26