thumb

Ungraren

Ungraren 1

Stockholms kommun, Stockholms län

B Uppmätt
BBR byggår
B Uppmätt
Senaste BBR
Flerfamiljshus i passivhusteknik med VST-stomme. Putsade fasader. Balkong eller uteplats till alla lägenheter. FTX. Uppvärmning via radiatorsystem.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
7881 m2
Byggår
2012
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
55 kWh/m2, år
Uppmätt
58 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten
25 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
20 kWh/m2, år
Projekterad energi fastighetsel
10 kWh/m2, år

Uppmätt energi varmvatten
25 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
26 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
7 kWh/m2, år

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Om tekniska system
Varmvattenanvändning redovisad enligt Sveby-schablon. Verklig användning 27 kWh/m2Atemp,år.
Publicerad och granskad
2015-08-20
Senast uppdaterad
2015-08-20