thumb Vy med solceller synliga

Solallén

Burspråket 2

Växjö kommun, Kronobergs län

A Projekterat
BBR byggår
B Projekterat
Senaste BBR
21 Svanenmärkta radhus med netto noll energibalans belägna i Teleborgsområdet i Växjö.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
1785 m2
Byggår
2014
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Småhus
Elvärmd
Ja
Klimatzon
3

Energiprestanda

Projekterad
27 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten
8 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
13 kWh/m2, år
Projekterad energi fastighetsel
3 kWh/m2, år
Projekterad energi hushållsel
31 kWh/m2, år
Projekterad energi komfortkyla
3 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

Total investeringskostnad
0 kkr
Investeringskommentar
merkostnaderna är bland annat för utvidgad mätning
Merkostnad
5-8 %
U-medelvärde
0,31-0,40 W/m2K
U-värde yttervägg
0,06-0,1 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,81-0,9 W/m2K
U-värde fönster
0,81-0,9 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
<0,3 l/m2s vid 50 Pa
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Energi eller miljöklassning
Svanenmärkt + Skanska Deep Green

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Värmepump berg/mark/sjö
Huvuddistribution värme
Golvvärme
Komfortkyla
Frikyla
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Solceller, installerad effekt
14400 kW
Solceller, årlig energiproduktion
56350 kWh
Publicerad och granskad
2015-09-10
Senast uppdaterad
2015-09-10