thumb

Villa Winkler

Söndrum 1:25

Halmstads kommun, Hallands län

A+ Projekterat
BBR byggår
B Projekterat
Senaste BBR
Enfamiljsvilla byggd enligt den internationella passivhusstandarden, PHI. Uppvärmning sker med hjälp av bergvärmepump och FTX-ventilation. Huset har även en solcellsanläggning på 5,4 kW.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
184 m2
Byggår
2014
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Småhus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
17 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A+

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi uppvärmning
14 kWh/m2, år

Byggnad och innemiljö

U-värde yttervägg
0,06-0,1 W/m2K
U-värde yttertak
0,06-0,1 W/m2K
U-värde ytterdörr
0,71-0,8 W/m2K
U-värde fönster
0,61-0,7 W/m2K
U-värde mark
0,06-0,1 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage uppmätt
<0,3 l/m2s vid 50 Pa

Energi eller miljöklassning
Certifierat passivhus enligt PHI

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Värmepump berg/mark/sjö
Huvuddistribution värme
Luft
Komfortkyla
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Komfortkyla distribution
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Solceller, installerad effekt
5.4 kW
Solceller, årlig energiproduktion
5000 kWh
Solceller, nätanslutna
Ja
Om tekniska system
Frikyla fås genom förkylning av tilluften i bergvärmehål sommartid.

Marknadsaktörer

Huvudentreprenör
Fiskarhedenvillan AB
Energisamordnare eller motsvarande
Fiskarhedenvillan AB
Publicerad och granskad
2015-09-11
Senast uppdaterad
2015-09-11