thumb Entré Lindhagen i Stockholm. Nordeas och Skanskas gröna kontor

Entré Lindhagen

Välmågan 8, 9

Stockholms kommun, Stockholms län

A Uppmätt
BBR byggår
B Uppmätt
Senaste BBR
Kontorsbyggnad för hyresgästerna Skanska och Nordea. Såväl byggnad som hyresgästanpassningar är LEED-certifierade i nivå platina (Core and Shell, Interior Design).
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
63136 m2
Byggår
2014
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Kontor
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Uppmätt
45 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
A

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi varmvatten
4 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
23 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
18 kWh/m2, år
Uppmätt energi verksamhetsel
44 kWh/m2, år

Hygieniskt uteluftflöde
0.64 l/s, m2

Byggnad och innemiljö

U-medelvärde
0,41-0,50 W/m2K
U-värde yttervägg
0,21-0,3 W/m2K
U-värde yttertak
0,11-0,15 W/m2K
U-värde fönster
0,91-1,0 W/m2K
U-värde mark
>0,25 W/m2K
Genomsnittligt luftläckage projekterat
0,41-0,5 l/m2s vid 50 Pa

Energi eller miljöklassning
Triple Leed Platinum, Core and Shell för byggnaden och Interior Design för hyresgästerna Nordea resp Skanska

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Komfortkyla
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Komfortkyla distribution
Vatten
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Tidsstyrd
Om tekniska system
Kyla för byggnadens hela komfort- och processkylbehov är anslutet till Skanska Deep Green Cooling, en patenterad kyllösning UTAN kompressorer, dvs utan kylmaskiner och värmepumpar. Genomsnittligt uppmätt luftflöde under uppvärmningssäsongen var 0,64 l/s, m2.

Marknadsaktörer

Byggherre
Skanska Fastigheter Stockholm AB
Konstruktör
ELU
Arkitekt
Strategisk arkitektur
VVS-konsult
ÅF Consult
Publicerad och granskad
2015-09-14
Senast uppdaterad
2015-09-25