thumb Johanneberg Science Park - söderfasad © Chalmersfastigheter

Johanneberg Science Park

Krokslätt 185:2

Göteborgs kommun, Västra Götalands län

B Projekterat
BBR byggår
B Projekterat
Senaste BBR
Byggnaden består av två byggnadskroppar, en i svart och en i guldfärg, och är belägen på södra delen av Chalmers Campus Johanneberg. Byggnaden är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
8890 m2
Byggår
2015
Byggnadstyp
Lokal
Byggnadskategori
Kontor
Elvärmd
Ja
Klimatzon
4

Energiprestanda

Projekterad
30 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
B
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Projekterad energi varmvatten
2 kWh/m2, år
Projekterad energi uppvärmning
11 kWh/m2, år
Projekterad energi fastighetsel
15 kWh/m2, år
Projekterad energi verksamhetsel
29 kWh/m2, år
Projekterad energi komfortkyla
2 kWh/m2, år

Hygieniskt uteluftflöde
0.42 l/s, m2

Byggnad och innemiljö

Energi eller miljöklassning
Miljöbyggnad Guld

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Värmepump berg/mark/sjö
Kompletterande uppvärmning
Fjärrvärme
Huvuddistribution värme
Radiatorer
Komfortkyla
Annat (v.g. specificera i övriga kommentarer)
Komfortkyla distribution
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Tids- och behovsstyrd
Om tekniska system
Komfortkylan "produceras" via marklagersystem där källan är delvis från borrhål och delvis från kylmaskin/värmepump.

Marknadsaktörer

Byggherre
Chalmersfastigheter AB
Konstruktör
Tyréns AB
Publicerad och granskad
2015-09-29
Senast uppdaterad
2015-09-29