thumb kv Lasse Liten försett med solcellsskylt på fasaden © Pia Hedenskog, Svenska Bostäder

Lasse Liten, Annedal

Lasse Liten 1

Stockholms kommun, Stockholms län

B Uppmätt
BBR byggår
Ej lågenergi
Senaste BBR
Två punkthus à 16 lägenheter vardera byggda i passivhusteknik enligt FEBY 09. Prefabstomme med lättklinker. Fasadbeklädnad tjockputs. Mineralullsisolering.
Hämta som PDF

Grunddata

 
Nybyggnation
Atemp
3376 m2
Byggår
2010
Byggnadstyp
Bostad
Byggnadskategori
Flerbostadshus
Elvärmd
Nej
Klimatzon
3

Energiprestanda

Uppmätt
71 kWh/m2, år
Energiklass (senaste BBR)
Ej lågenergi
Energiklass (BBR vid byggår)
B

Uppdelad energianvändning

Uppmätt energi varmvatten
25 kWh/m2, år
Uppmätt energi uppvärmning
36 kWh/m2, år
Uppmätt energi fastighetsel
10 kWh/m2, år

Tekniska system

Huvudsaklig uppvärmning
Fjärrvärme
Kompletterande uppvärmning
Direktverkande el (inkl. värmebatteri)
Huvuddistribution värme
Luft
Ventilation
Från- och tilluft med värmeväxlare
Ventilationsstyrning
Kontinuerlig
Solceller, installerad effekt
18 kW
Solceller, årlig energiproduktion
17000 kWh
Solceller, nätanslutna
Ja
Om tekniska system
Det ursprungliga luftvärmesystemet via vvx med dubbla roterande värmeväxlare visade sig inte ge tillräcklig värme. Lägenheterna kompletterades därför med elradiatorer under 2013. På taket installerades solceller för att kompensera radiatorernas elanvändning. Uppmätta vvc-förluster: 5,9 kWh/m2 Atemp,år. Verklig varmvattenanvändning är 38 kWh/m2Atemp,år. I sammanställningen redovisas Sveby-schablonen 25 kWh/m2Atemp,år.
Publicerad och granskad
2015-10-07
Senast uppdaterad
2015-10-07